Създайте уникален STEAM център с LEGO® Education решения!ПРОСТРАНСТВОТО

Пространството може да бъда различно аранжирано, но винаги предлага на деца и възрастни едно цялостно LEGO® Education преживяване. Това е място за креативно решаване на проблеми, концентрация и упоритост, дизайн, планиране и организация, работа в екип, комуникация и критично мислене. STEM център с LEGO® Education решения, съобразен с броя ученици в един клас според стандартите и изискванията на МОН (22бр.) следва да разполага (минимум) със следното оборудване:
  • 20 работни места
  • 10 маси за по двама души
  • 20 стола
Пространството е организирано така, че да поощрява работата в екип - оборудвано със съответната мебелировка и предлагащо инклузивна и стимулираща среда. Всички LEGO® Education комплекти се съхраняват в STEM центъра. Учениците го посещават, за да участват в занятия с LEGO® Education по различни предмети. Организацията и честотата на тези занятия е изцяло според нуждите на учебния процес и се определя от учителите и училищното ръководство, съобразено с учебните програми.

ТЕХНОЛОГИИ

За STEM центровете, работещи с LEGO® Education комплекти по роботика са нужни:
  • стабилна Wi-Fi връзка, за да се изтеглят и инсталират допълнителни ресурси ако са необходими (примерни готови уроци, помощни средства за учители и т.н.);
  • проектор или достатъчно голям дисплей/ екран (препоръчително);
  • Google Chromecast устройство за безжична връзка между лаптоп и проектор или друго аудио визуално устройство с цел споделяне на екран на участник в обучението (препоръчително)
  • озвучаване (препоръчително)
  • 10 лаптопа с инсталиран софтуер (отнася се за употребата на LEGO® Education WeDo 2.0, LEGO® Education SPIKE™ Prime и LEGO® MINDSTORMS® Education EV3. Броят лаптопи отговаря на броя комплекти за работа. Минималните параметри на лаптопите
При работа с продуктите за ранна и предучилищна възраст не е задължително наличието на лаптопи и WiFi връзка, макар че те позволяват достъп до допълнителните ресурси в комплектите.

ДЕЙНОСТИТЕ В STEAM ЦЕНТЪРА

В STEM обучителния център могат да се извършват формални и неформални обучения на ученици и учители (вътрешни обучения за училището, както и организирани няколкодневни акредитирани обучения по програми на Център за творческо обучение), провеждат се отворени уроци, както и допълнителни дейности набелязани от училището. В този смисъл средата също следва да е съобразена с двете функции на STEM центъра, предлагайки повече опции за движение, работа в екип и бързо и лесно реорганизиране на средата, за да отговаря на динамичността на провежданите обучителни занятия.

ИСКАТЕ STEM ЦЕНТЪР ИЛИ КЪТ В УЧИЛИЩЕ ИЛИ ДЕТСКАТА ГРАДИНА?

Направете запитване