Обучения


Обучения

LEGO-cct_1hy2019_45544_0_n

STEM, роботика и програмиране с LEGO® Education

Одобрено със заповед
№ РД 09-1787/18.08.2020 г.

Обучителната програма “STEM/STEАM, роботика и програмиране с LEGO® Education” е предназначена за учители от всички образователни степени и предметни области. Програмата предоставя на учителите богат набор от динамични образователни ресурси за развиване на ключови компетентности и специфични умения в унисон с образователните предизвикателства на XXI век.

Научете повече

le_ps_lifestyle_2hy17_45018_04_n

Социално и емоционално развитие и езикова култура с LEGO® Education

Одобрено със заповед
№ РД 09-1787/18.08.2020 г.

Програмата е предназначена за учители от ранен, начален и прогимназиален етап и покрива дейности от повечето образователни направления. Фокус са разнообразни практически занятия, чрез които педагозите се запознават отблизо с учебните материали на LEGO®Education и експериментират свободно с тях, а впоследствие ги прилагат в практиката си.

Научете повече

Нашите обучители

Свържете се с нас