LEGO® Education SPIKE Essential

Запознайте се с LEGO® Education SPIKE ™ Essential

Вълнуващо практическо решение, което използва игрово обучение, за да въведе учениците от началните класове в STEAM обучението, правейки възможни началните им стъпки в критичното мислене, решаването на реални проблеми и конструирането на решения.

SPIKE ™ Essential е новото решение от LEGO® Education за деца на и над 6 години, с което те да стартират и развиват своите STEAM умения. Ученето чрез игра развива у учениците увереност да навлязат в концепциите на STEAM, като същевременно допринася за развиването на езикова и речева грамотност, математически и социално-емоционални умения.

SPIKE ™ Essential ангажира учениците в изследването на практически STEAM концепции чрез използването на теми от нашето ежедневие. Той използва мини фигурки с разнообразни личностни характеристики, за да направи решаването на проблеми интуитивно и достъпно за всички ученици по време на всеки урок.

Защо да изберете SPIKE™ Essential ?

Spike_essencials_icon_set_1

Създава лесно междупредметни връзки

Подкрепя цялостното развитие на детето чрез целенасочено и естествено интегриране на речева грамотност, математически и социални и емоционални умения в стандартизирани STEAM уроци.
Spike_essencials_icon_set_2

Ангажира учениците в решаване на проблеми

Разпалва интереса към STEAM на учениците от начален етап, като използва игрови, практически уроци, които веднага привличат вниманието на учениците. Те използват ежедневни теми и мини фигурки, за да разказват истории и да решават проблеми по ангажиращ и смислен начин.

Spike_essencials_icon_set_3

Напредък в обучението година след година

Развива и надгражда знанията и уменията на децата всяка година. Започнете просто и напредвайте през началните класове, като по този начин подготвяте учениците за по-сложните занятия по Компютърно моделиране и Информационни технологии.
Spike_essencials_icon_set_4

Част е от LEGO® Learning System и предоставя неограничени образователни възможности

Позволява по-задълбочено обучение чрез познаване на пълната гама от взаимосвързани решения на LEGO® Learning System. Комбинира се с други решения за отключване на допълнителни възможности за обучение, които поддържат и развиват уменията и интереса на учениците, година след година.

С подкрепата на SPIKE ™ Essential учениците ще:

  • Развият умения за алгоритмично мислене, включително създаване и модифициране на последователности, тестване и отстраняване на грешки.
  • Разгледат процеса на инженерно проектиране, включително дефиниране на проблем и тестване и усъвършенстване на прототипи.
  • Проучат научните понятия за енергия, пренос на енергия и сблъсък.
  • Укрепят уменията си за комуникация, докато работят в екип по своите проекти.
  • Развият социално-емоционални умения, докато помагат на главния герой да реши проблема.

Учебен план:

SPIKE Essential предлага учебен план от 5 модула. Всеки модул включва планове на уроците и ресурси за обучение за 7-8 45-минутни урока (включително отворен проект за 2 х 45 минути). Нещо повече, всеки урок включва 30+ минути допълнения за езикови или математически умения. Всеки модул съдържа общо 6-10 часа образователно съдържание.

Всеки урок е създаден така, че да помага на учениците да развият пълен диапазон от STEAM умения. SPIKE Essential предимно покрива стандартите по науки, инженерство и компютърни технологии, с допълнителни дейности, които подпомагат развитието на езикова и речева грамотност и математика.


personal_set_BricQ_motion3

Хибридно обучение с LEGO® Education

SPIKE ™ Essential предлага допълнения за хибридно обучение, които предоставят гъвкавата възможност да работите със SPIKE ™ Essential в дистанционна среда и да помогнете на учениците си да продължат да учат извън класната стая. Използвани в комбинация с комплектите за работа в клас, комплектите за индивидуална работа (Personal Learning Kits) са предназначени за подкрепа на хибридното обучение. Те допринасят за добри резултати на учениците от заниманията с материала в домашна среда.

Предлагаме две версии на Personal Learning Kit:
* LEGO® Education BricQ Motion Essential Personal Learning Kit
* LEGO® Education BricQ Motion Prime Personal Learning Kit

 
45345_Spike_essential_creativekids2
Свържете се с нас