Професионално развитие с LEGO® Education

Платформата LEGO® Education Professional Development е предназначена за учители от всеки образователен етап, които имат за цел да развиват своите педагогически умения в STEAM/STEM обучението. Персонализираната програма вдъхновява учителите да практикуват, учат и усвояват компетенции, които подпомагат воденето на практически, ангажиращи и забавни STEM/STEAM педагогически ситуации.

Учителите вземат активно участие в програмата за професионално развитие, за да развият набор от умения, нужни за насърчаването успеха на учениците. Професионалното развитие се крепи на компетентностна рамка, която дава възможност на учителите да се запознаят обстойно с четирите ключови направления на обученията според LEGO® Education: педагогика, принципи на STEAM/STEM, уменията на 21. век и управление на класната стая. 

Във всеки курс ще намерите учебен план, в който има няколко урока. Кратките уроци (Digital Learning Burst) са с продължителност 10-15 минути, а големите (Digital Learning Quest) – 30-40 мин., така че ученето да е удобно по всяко време, на всяко място, с което и да е устройство.

Платформата предлага изобилие от ресурси, които развиват компетенциите и увереността на преподавателите, които са ключови за подходите “учене чрез игра”, “учене чрез преживяване” и “учене чрез правене” в STEAM/STEM образованието.


КАК РАБОТИ ПЛАТФОРМАТА И ОТКЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕТЕ

Научете тук
Свържете се с нас