Решения за ранно образование

Решенията за ранно образование

Решенията за ранно образование са базирани на метода “учене чрез игра”, за да навлязат малките деца в света на математиката, науката и езиковите умения. Насърчава се любовта у децата към откриването и изследването, за да да развият социални и емоционални умения.

Изградете увереност още в ранен етап


Още в ранна възраст децата проявяват любопитство и силно желание за учене. Целта на LEGO® Education за ранно образование е да стимулира естественото любопитство и да насърчи най-малките да учат чрез игра. Целим да ги подготвим за училището и живота, като изграждаме техните социални умения и им позволяваме да стартират тяхното STEAM / STEM пътешествие от рано и докато правят това да развиват уменията на 21. век.

Научете повече
LEGO_banner_2
LEGO_banner_3

Заповядайте на борда на Coding Express

Coding Express е креативно, интуитивно и гъвкаво решение, което дава възможност на децата в ранна възраст да добият умения по програмиране докато ги подготвяте да преуспяват 21. век.

Научете повече
Свържете се с нас