Решения за начално образование

Решения за начално образование


Решенията за начално образование осигуряване практически опит на учениците, за да изследват основни STEM концепции и да ги свържат с реалния живот. Учениците решават проблеми и откриват как науката, технологиите, инженерството и математиката реално влияят на ежедневието им.

Надградете увереност в начален етап


Вълнуващо въведение в практическите STEAM решения, което позволява на учениците да видят физиката в действие. BricQ Motion насърчава разбирането, като осигурява лесни, практически занятия без нужда от използване на технологии.

Научете повече
BricQ_Motion_pdf
BricQ_Motion_slides2

Какво е BricQ Motion?

Комплектитe BricQ Motion въвеждат учениците от начален и прогимназиален етап на образование в света на STEAM решенията и им помага да видят физиката в действие. Всичко това чрез практически упражнения, с които задвижват LEGO тухлички без нужда от екрани и програмиране.

Научете повече

Конструирайте с LEGO® Education BricQ Motion Essential

LEGO® Education BricQ Motion Essential въвлича учениците от начален етап в STEM/STEAM науките докато те експериментират в областта на спорта. Тухличкире се задвижват без нужда от програмиране и екрани! Комплектът предлага 14 урока по 45 минути, разделени в две теми: “Спечели чрез наука” и “Тренирай, за да спечелиш”.

Представяне на LEGO® Learning System

Утвърдете бъдещите умения на вашите ученици и ги направете уверени учещи се през целия живот, като им дадете неограничени възможности за практическо, игриво STEAM обучение с новата система за обучение на LEGO®. С набор от взаимосвързани решения, които работят безпроблемно заедно, системата за обучение прави STEAM обучението по-лесно за прилагане на ниво детска градина и училище. Интуитивната, приобщаваща и силно адаптивна системата отговаря на всеки ученик и неговите индивидуални темпове на развитие. ​

Свържете се с нас